Publicacions sobre Geologia General

Armstrong, J. 1752. The History of the Island of Minorca. (Historia de la Isla de Menorca, versió castellana de la 2ª edició anglesa (1756) de Vidal J. i Sapiña S. Imp. Sintes, Maó. Reeditada al 1978 per Ed. Nura, Ciutadella, 249 pp.

Barón, A., Fornós, J.J., Gelabert, B., Obrador, A., Pomar, L., Ramos, E. i Sàbat, F. 2004. Baleares. A: Vera, J.A. (ed.), Geología de España. Soc. Geol. de España/IGME. Madrid, p. 450-464.

Baulies, J. 1961. Menorca: Notas geográficas. Imp. Allés, 117 pp.

Bourrouilh, R. 1970. Découverte d’Oligo-Miocène infèrieur continental à Minorque. Consequences paléogeographiques et tectoniques. C. R. Soc. Géol. France, 7: 247-248.

Bourrouilh, R. 1970. Le problème de Minorque et des Sierras de Levante de Majorque (Baléares). Ann. Soc. Geol. du Nord. Tom XC, 4: 363-380.

Bourrouilh, R. 1973. Stratigraphie, sediméntologie et tectonique de l’îlle de Minorque et du Nord-Est de Majorque (Baléares). La terminasion Nord-orientale des Cordillères Bétiques en Méditerranée occidentale. Trav. Lab. Géol. Méd. CNRS et Dep. Géol. Struct. Univ. Université deParis ed. 822 pp.

Bourrouilh, R. 1983. Estratigrafía, sedimentología i tectónica de la isla de Menorca y del noreste de Mallorca. Memorias del Instituto Geológico y Minero de España. Madrid, 99: 1-672.

Bourrouilh, R. i Colom, G. 1968. Sur l’âge du Miocène au Sud de Minorque. C. R. Soc. Géol. France, 5: 150-152.

Bourrouilh, R. i Rangheard, Y. 1970. Mapa geológico E. 1:200.000. Ibiza-Mahón. Inst. Geológico y Minero de España.

Carsi, A. 1929. Geología. Menorca: Un mapa. Revista de Menorca, 48-52.

Castaños, E. 1923. Nota relativa a los estudios de M. Paul Fallot en las islas Baleares. Revista de Menorca, 331-333.

Colom, G. 1947. Estudios sobre la sedimentación profunda de las Baleares desde el leas superior al Cenomanense-Turonense. Imp. C. Bermejo, 147 pp.

Colom, G. 1961. Sur l’existence d’un massif tyrrhénien à l’est de Minorque pendant le tertiaire et les possibilités d’un peuplement oriental de Minorque-Majorque. Coll. Intern. C. Nat. Rech. Scient, 19: 29-34.

Colom, G. 1964. Estudios sobre la Sedimentación Costera Balear (Mallorca y Menorca). Mem. Real. Acad. Cienc. y Art. Barcelona, vol. XXXIV, 15: 495-550.

Colom, G. 1974. Sobre la Extensión del Vindoboniense Marino en Menorca y los Sondeos de la Deep sea Drilling Project (USA). Sugerencias Respecto a una nueva interpretación de la biogeografía balear. Bol. Geol. y Min., t. LXXXV-VI: 664-677.

Cuerda, J., Sacarés, J. i Mercadal, B. 1966. Nuevos yacimientos marinos del Pleistoceno superior de cala Santa Galdana (Menorca). Boll. Soc. Hist. Nat. Baleares, 12: 101-105.

Darder, P. 1932. La paleografía de la Mediterrània occidentals segons les idees d’Emile Argand. Geologia de la Mediterrania Occidental, Vol. 2, 38: 1-8.

De la Marmora, A. 1834. Observation géologiques sur les deux Iles Baléares, Majorque et Minorque. Memoire della Reale Accademia delle Scienze di torino, 38: 51-73.

Durán, J.J. (ed.). 2006. Illes d’Aigua: Patrimoni Geològic i Hidrogeològic de les Illes Balears. Instituto Geológico y Minero de España, Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, 256 pp.

Fallot, P. 1923. Le probleme de l’île de Minorque. Bull. Soc. Géol. France, 23: 3-44.

Fallot, P. 1932. Essai de définition des traits permanents de la paléogéographie secondaire dans la Mediterranée occidentale. Bull. Soc. Géol. France, 5: 553-552.

Fallot, P. 1932. La question de Minorque rapports stratigraphiques entre les iles Baleares et la zone subbetique. Geologia de la Mediterrania Occidental, Vol. 2, 5: 39-40.

Ferrer, J. 1907. Notas geológicas: Relación entre las islas Baleares y las tierras que las rodean. Revista de Menorca, 193-197.

Fernández, M., Florit, J., Monjo M. i Obrador A. 1994. Catàleg de l’exposició “Pedres de Menorca”. Biblioteca Pública de Maó, 60 pp.

Fornós J. J. (Ed.). 1998. Aspectes geològics de les Balears. Univ. de les Illes Balears, 473 pp.

Fornós, J. Obrador, A. i Roselló, V. (eds.). 2004. Història Natural del Migjorn de Menorca. El medi físic i l’influx humà. Societat d’Història Natural de les Balears -Institut Menorquí d’Estudis – Fundació Sa Nostra, 378 pp.

Freeman, T. i Obrador, A. 1979. Paleosoils and coal in the distal part of the Spanish Buntsandstein (Menorca and Mallorca, Balearic Islands)file:///C:/Users/usil0007/AppData/Local/Temp/171208-244921-1-PB-1.pdf. Boll. Soc. Hist. Nat. Bal., 23: 47-50.

Gómez, D. 1999. Informe geológico de la Cova des Mussol. A: Llull, V., Micó, R., Rihuerte, C. i Risch, R. (eds.). La cova des Càrritx i la cova des Mussol, 413-416.

Guillard, A. 1902. Las Baleares. Revista de Menorca, 4ª ep: 7-25.

Henningsen, D. 1984. The Upper Devonian conglomerates of Menorca (Balearic Islands, Mediterranean. N. JB. Geol. Paläont. Mh., 9: 539-548.

Hermite, H. 1878. Observations sur les îles Majorque et Minorque. Cr. Acad. Sci. 8, 89-93.

Hermite, H. 1879. Études géologiques sur les îles Baléares. Première Partie: Majorque et Minorque. F. Savy. Paris. 362 pp.

Hermite, H., Vidal, L. M. i Molina, E. 1888. Estudios geológicos de las islas Baleares: Mallorca y Menorca: Ibiza y Formentera. Imp. De Manuel Tello. 2 Toms.

Jurado, M.J. 1984. Aspectes paleoecològics de l’escull miocènic del Cap negre (Menorca). Revista de Menorca, 75: 236-265.

Llompart, C., Obrador, A. i Rosell, J. 1979. Geologia de Menorca. Enciclopèdia de Menorca. Obra Cultural Balear, T. 1: 1-83.

Manera, J. 1930. Breve estudio geológico de la isla de Menorca: Constitución geológica de la isla de Menorca. Revista de Menorca, 40-53.

Marcet, J. 1945. La evolución paleogeogràfica del nordeste de España y de las Baleares. Mem. de la R. Acad. de Cienc. y Artes de Barcelona, V. 27, 9, 227-345.

Méndez, L. i Obrador, A. 1985. Guia didàctica de Geologia de Menorca. CEP Menorca, 65 pàg.

Mercadal, B. 1962. Nota geológica y geográfica de San Luis. Revista de Menorca, 51-63.

Obrador, A. 1977. Bibliografía del Permo-Trias de las islas Baleares. Cuader. de Geología Iberica, 4: 669-672.

Obrador, A. 1979. Introducción geológica a la Historia de Menorca. A: Mascaró Pasarius J. (Ed.). Geografia e Historia de Menorca. 76 pp.

Obrador, A. 2010. Geologia i basses temporals. A: Fraga, P., Estaún, I. i Cardona, E. (eds.). Basses temporals mediterrànies. Life Basses: gestió i conservació a Menorca. Col·lecció recerca. Institut Menorquí d’Estudis, 15: 52-77.

Obrador, A., Rosell, J. i Mercadal, B. 1971. Geology of Menorca. A: Freeman,T. i R. Simancas eds. Tenth International Field Institute. Amer. Geol. Inst. Guidebook, 139-148.

Obrador, A. i Estrada, R. 1984. Les pedres parlen. Consell Insular de Menorca, 107pp.

Pomar, L. 1979. La evolución tecnosedimentaria de las Baleares: Análisis crítico. Acta Geol. Hisp., 14: 193-210.

Pomar, L. 1981. Hacia una nueva concepción geológica de las Baleares. Estudis Baleàrics, 1: 29-35.

Ramis, J. 1948. Aportaciones del Dr. Ramis y Ramis a la obra Descripción de las islas Pithiusas y Baleares del Dr. Vargas Ponce. Revista De Menorca, 123-145.

Riba, O. 1978. Menorca. Muntanya, 66-68.

Rodríguez, J. J. 1865-1868. Catálogo razonado de las plantas vasculares de Menorca. Imprenta Fábregas Hnos. 116 pp.

Roig, X. i Mata, R. . 2014. Menorca: Camins i pedres. 199 pp.

Rosell, J. i Obrador, A. 1968. Génesis del puerto de Mahón. But. Casa de Menorca, 6-10.

Rosell, J. i Elízaga, E. 1989. Evolución tectosedimentaria del Paleozoico de la isla de Menorca. Bol. Geol. y Min., 100(2): 193-204.

Rosell, J., Gómez-Gras, D. i Elízaga, E. 1989. Mapa geológico de España, escala 1:25.000. Fulls núm. 618 (Cap Menorca y Ciutadella), 619 (Ses Coves Noves), 646 (Cala en Brut i Alaior) i 647 (Maó). Instituto Tecnológico Geominero de España. Madrid.

Rosell, J. i Llompart, C. 2002. El naixement d’una illa. Menorca. Guia de geologia pràctica. Impressió i relligat Dacs, Indústria Gràfica, S.A. Moncada i Reixac. 279 pp.

Roselló, V.M., Fornós J. i Gómez-Pujol, Ll. (Eds.). 2003. Introducción a la geografía física de Menorca. Mon. Soc. Hist. Nat. Balears, 226 pp.

Salord, R. 1944. Geología de Menorca. Revista de Menorca, 42-45, 112-116 i 294-298.

Salord, R. 1955. Breve resumen de geología menorquina. Mon. menorquinas, 10, 19 pp.

Solé, L. 1964. El Cuaternario marino de la Baleares y sus relaciones con las costas mediterráneas de la Península Ibérica. Trad. de B. Mercadal. Revista de Menorca, 4: 227-237.

Stille, H. 1927. Zum Balearischen Problem. Abh. Ges. Wiss. Gottingen. Math-Phys. Kl, 12, 3.


 

 
CIME Agència Menorca Reserva de Biosfera Ajuntament de Ferreries
Consell Insular de Menorca - Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera