Les col·leccions del Centre de Geologia de Menorca El Centre de Geologia de Menorca compta amb un dipòsit d’unes 1.000 mostres de roques, sediments, fòssils i minerals, procedents de diverses col·leccions i donacions. Aquestes col·leccions pertanyen a institucions i particulars que de manera desinteressada han cedit les seves col·leccions, o part d’aquestes, al Centre de Geologia de Menorca. Atenent al seu valor científic, didàctic i/o divulgatiu, s’han escollit unes 425 mostres d’aquestes col·leccions, que són exposades permanentment al centre.


Col·lecció del Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa de Menorca (GOB)
El GOB ha cedit al Centre de Geologia de Menorca 600 exemplars de roques, minerals i fòssils de tots els períodes geològics registrats a Menorca, així com també 66 publicacions diverses referents a la geologia de l’illa. Aquesta col·lecció fou cedida en el seu moment al GOB pels doctors en geologia Joan Rosell i Carme Llompart. Comprèn la principal col·lecció del Centre de Geologia de Menorca i es caracteritza especialment per l'elevat valor científic i per la qualitat de les mostres del Paleozoic i el Mesozoic.


Col·lecció “Exposició Pedres de Menorca 1994”
El 1994 el Sr. Miquel Fernández, el Sr. Josep Florit, la Sra. Margalida Monjo i el Dr. Antoni Obrador organitzaren una exposició sobre la geologia de Menorca sota el títol “Pedres de Menorca” a la Biblioteca Pública de Maó, amb la intenció de col·laborar amb la divulgació del patrimoni geològic de Menorca. Aquesta exposició mostrà diverses peces geològiques de Menorca, entre altres elements. Els responsables de l’exposició han cedit 19 exemplars de roques i fòssils procedents de la mostra del 1994 al Centre de Geologia de Menorca.


Col·lecció Museogràfica del Seminari Conciliar de Menorca
El Seminari Conciliar de Menorca disposa d’una col·lecció de ciències naturals creada originàriament pel prevere Francesc Cardona i Orfila a petició del bisbe Manuel Mercader. La col·lecció consta de quatre seccions, entre les quals n'hi ha una de paleontològica. Aquesta col·lecció conté fòssils de mol·luscs, cnidaris, braquiòpodes, equinoderms i vertebrats. El Seminari Conciliar de Menorca ha cedit al Centre de Geologia de Menorca 20 mostres de fòssils del Miocè menorquí de mol·luscs, equinoderms i vertebrats, entre els quals destaca part d’una columna vertebral d’un peix de grans dimensions.


Col·lecció Dr. Josep Quintana
El conill gegant de Menorca representa un dels elements més característics de la fauna vertebrada fòssil de l’illa. La seva primera resta fòssil fou descoberta el 1988 pel Dr. Josep Quintana, el qual cedeix al Centre de Geologia de Menorca una rèplica en poliuretà del fèmur esquerre del Conill gegant Nuralagus rex i el seu equivalent del conill comú Oryctolagus cuniculus.


Col·lecció Sr. Joan Ramon-Cortes
El Sr. Joan Ramon-Cortes ha donat al Centre de Geologia una col·lecció d’un elevat interès didàctic, formada per 110 mostres d’arenes i sediments, amb una acurada presentació, que són la base de l’exposició del pis superior, que pretén mostrar la influència de la geologia a les platges de Menorca i la seva necessitat de conservació.


Col·lecció Sr. Santiago Reurer
El Sr. Santiago Reurer ha donat tota la seva col·lecció, formada per 26 mostres de fòssils de Menorca, amb interessants exemplars de crinoïdeus, bogamarins, braquiòpodes, belemmnits i dents de peix.


Col·lecció Sr. Andrés Herrero
El Sr. Andrés Herrero disposa d’una àmplia col·lecció de minerals de Menorca, de la qual cedeix al Centre de Geologia 17 exemplars, entre els quals destaquen diverses mostres de baritina i de siderita.


Col·lecció pedrera de marès de Son Salord

El Sr. Cristóbal Torres, gerent de la pedrera de marès de Son Salord, ha cedit al Centre de Geologia 5 mostres de marès de diferents característiques que permeten observar l'heterogeneïtat, poc coneguda, de les roques de la regió del migjorn de Menorca.


Col·lecció Fundació Museu de Ciències Naturals de Menorca – Col·leccions Carreras Torrent

La Fundació Museu de Ciències Naturals de Menorca – Col·leccions Carreras Torrent ha cedit perquè s'exposin un centenar de peces de fòssils, minerals i roques de Menorca de grans dimensions, així com també una mostra d’arena de cadascuna de les platges de Menorca.


Col·lecció pròpia
El Centre de Geologia de Menorca completa la seva exposició amb 23 mostres de roques recollides expressament per ser exhibides al centre i més de 50 mostres donades desinteressadament per particulars a partir de la campanya: Porta el teu fòssil al Centre de Geologia.


Fons bibliogràfic
El Centre de Geologia de Menorca també disposa d'un espai dedicat a les publicacions, tant de caire generalista com de tipus científic, sobre la geologia de Menorca en particular i el medi natural de l’illa en general. Es pretén que aquesta petita biblioteca vagi incrementant el nombre de publicacions i que permeti al visitant que ho desitgi obtenir una informació rigorosa sobre el medi geològic de Menorca.
 

 
CIME Agència Menorca Reserva de Biosfera Ajuntament de Ferreries
Consell Insular de Menorca - Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera